ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ 2565

ข้อมูลสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สพป.สงขลา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ 2565


 


ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ 2564

ข้อมูลสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สพป.สงขลา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ 2564