ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2560
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 21/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 1743437
Page Views 5415709
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาเลขที่2 ซื้อคอมแบบ CC (อ่าน 850) 26 พ.ค. 60
ประกาศกวดราคาซ์้อคอมแบบCC (อ่าน 862) 26 พ.ค. 60
ร่างประกาศการจัดซื้อระบบคอม DLIT (อ่าน 861) 24 พ.ค. 60
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอม DLIT (อ่าน 840) 24 พ.ค. 60
คุณลักษณะเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT (อ่าน 858) 23 พ.ค. 60
ราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) (อ่าน 871) 03 พ.ค. 60
ราคากลางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน งบประมาณ 2560 (อ่าน 775) 10 เม.ย. 60
แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ DLIT 2560 (อ่าน 698) 29 มี.ค. 60
แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่่อการเรียนการสอน ปี 2560 (อ่าน 769) 17 มี.ค. 60
ขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ ร.ร.บ้านนาทวี (อ่าน 600) 03 ก.พ. 60
ขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ สปอ.เทพา (อ่าน 567) 02 ก.พ. 60
ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 553) 21 ธ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป. สงขลา เขต 3 (อ่าน 579) 19 ธ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโบายและแผนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ (อ่าน 507) 19 ธ.ค. 59
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (อ่าน 575) 15 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน0001 (อ่าน 447) 13 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อหนังสือห้องสมุด (อ่าน 426) 13 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อสื่อภาษาไทย (อ่าน 408) 13 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (อ่าน 393) 13 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (อ่าน 423) 13 ธ.ค. 59
ราคากลางวัสดุสำนักงาน (อ่าน 515) 20 ก.ย. 59
ราคากลางหนัังสือห้องสมุดโรงเรียน (อ่าน 488) 28 ก.ย. 59
ราคากลางชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน (อ่าน 649) 04 ก.ค. 59
ราคากลางสื่อเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 460) 28 ก.ย. 59
ราคากลางสื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้ 2 (อ่าน 421) 26 ก.ย. 59
ราคากลางวัสดุงานศิลปหัตถกรรม สพป.สข.3 (อ่าน 511) 24 ก.ย. 59
ราคากลางติดตั้งเต้นอุปกรณ์และเครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4 (อ่าน 530) 24 ก.ย. 59
ราคากลาง โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน (อ่าน 455) 20 ก.ย. 59
ราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา (อ่าน 441) 20 ก.ย. 59
ราคากลางสื่ออุปกรณ์วัสดุการสอน (อ่าน 489) 20 ก.ย. 59