ผู้บริหาร


ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 2065592
Page Views 6171314
กลุ่มนโยบายและแผน

วาสนา ขลิกโท
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ปิยะรัตน์ กอก็ศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กนิษฐา อภัยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รัชนี พรหมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัชรพล นนทิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วิลาวัลย์ อาหมาด
พนักงานราชการ

ดนรอฝาด โส๊ะหัด
พนักงานราชการ

ฆบฝาด หีมหวัง
ครู ค.ศ.2 ช่วยราชการ