ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน เดือนกุมภาพันธ์2563 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 09 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 02 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 21 ก.พ. 63
รายงานการเงิน เดือนมกราคม2563 14 ก.พ. 63
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี พ.ศ. 2562 11 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 05 ก.พ. 63
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562 09 ม.ค. 63
การสำรวจความต้องการวิชาเอกและบัญชีรายชื่อตำแหน่งว่าง ของ สพป. สงขลา เขต 3 26 ธ.ค. 62
แบบเบิกจ่ายค่า Internet ปีงบประมาณ 2563 16 ธ.ค. 62
ภาพกิจกรรม สพป.
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(COVID-19)
Big Cleaning Day ต้านไวรัส COVID -19
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดรายการ
ประชุมรอง ผอ.เขตฯ และผอ.กลุ่มสพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ."
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 03 ม.ค. 63
แบบเบิกจ่ายค่า Internet ปีงบประมาณ 2563 16 ธ.ค. 62
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 09 ธ.ค. 62
ขอบเขตของงานกรณีจ้างบุคคล 01 พ.ย. 62
ขอบเขตของงานจ้างประกอบอาหาร 01 พ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้ง TOR และราคากลาง อาหารกลางวัน 01 พ.ย. 62
ราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาบุคลากร 01 ต.ค. 62
ราคากลางปรับปรุงซ่อมห้องน้ำ 30 ก.ย. 62
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเสาธง 27 ก.ย. 62
ราคากลางปรับปรุงระบยเครื่องเสียง 27 ก.ย. 62
หลักสูตรการอบรมที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดครั้งที่ 3 / 2562 26 มี.ค. 63
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดครั้งที่ 2 / 2562 26 มี.ค. 63
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดครั้งที่ 1 / 2562 26 มี.ค. 63
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดครั้งที่ 1 / 2563 26 มี.ค. 63
แนวทางส่งเสริมความโปร่งใส
ลิงค์สำคัญ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
.