ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ลูกจ้างชั่วคราว) 28 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (พนักงานราชการ) 28 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ลูกจ้างประจำ) 01 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ข้าราชการ) 01 ก.พ. 66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับบำนาญ) 24 ม.ค. 66
รายงานงบการเงิน ก.พ.66 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 13 มี.ค. 66
รายงานงบการเงิน ม.ค.66 13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 09 มี.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 23 ก.พ. 66
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 29 ธ.ค.65 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา 29 ธ.ค. 65 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านตะเคียนทอง 11 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 08 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ 2565 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07 ก.ย. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3" นิเทศ ติดตามให้ข้อแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมิน PA
การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา(รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา) เครือข่ายอำเภอเทพา
การเสวนา “เส้นทางสู่รางวัล “IQA AWARD”
“รองกุหลาบ”ประชุมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับทุนโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 1/2566
“ผอ.ศังกร” ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IQA AWARD และถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา
รายการโอนเงินสวัสดิการ
รายการโอนเงิน วันที่ 20 มี.ค.66 22 มี.ค. 66
รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 17 มี.ค.66 20 มี.ค. 66
รายการโอนเงิน วันที่ 13 มี.ค.66 14 มี.ค. 66
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 9 มี.ค.66 09 มี.ค. 66
รายการโอนเงินวันที่ 9 มี.ค.66 09 มี.ค. 66
รายการโอนเงิน เงินช่วยฯ,ค่ารักษาพยาบาล วันที่ 10 ม.ค. 66 16 ม.ค. 66
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 12 ม.ค 66 16 ม.ค. 66
รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 13 ม.ค 66 16 ม.ค. 66
รายการโอนเงินเงินอุดหนุนค่าอาหารนร.รร.ประชารัฐฯ วันที่ 5 ม.ค.66 05 ม.ค. 66
รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล 29 ธ.ค. 65 29 ธ.ค. 65

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765