ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 23 พ.ค. 66
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคล 22 พ.ค. 66
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ฯ 11 พ.ค. 66
รายงานงบการเงิน เม.ย.66 11 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากร 38 ค (2) 02 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ฯ สังกัด สพป.สงขลา เขต 3 01 พ.ค. 66
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 27 เม.ย. 66
ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (ย้ายกรณีพิเศษ) 25 เม.ย. 66
ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) (ย้ายกรณีปกติ) 25 เม.ย. 66
รายงานงบการเงิน มี.ค.66 12 เม.ย. 66
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) 30 มี.ค. 66
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์อื่นๆ โดยการ shopping list) 30 มี.ค. 66
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้) 30 มี.ค. 66
รายการโอนเงินประกันสัญญา วันที่ 29 ธ.ค.65 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา 29 ธ.ค. 65 29 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านตะเคียนทอง 11 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 08 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
“ผอ.ศังกร”ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้าน/ตำบล
ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
"ศน.สพป.สงขลา เขต 3" ร่วมกับนายตำรวจนิเทศ ค่ายรามคำแหง ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด.
"รองธัญชนก"นำทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566
ร่วมประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน
รายการโอนเงินสวัสดิการ
รายการโอนเงินวันที่ 6 มิ.ย.66 07 มิ.ย. 66
รายการโอนเงิน วันที่ 15 พ.ค.66 15 พ.ค. 66
รายการโอนเงินวันที่ 11 พ.ค.2566 11 พ.ค. 66
รายการโอนเงินวันที่ 3 พ.ค.2566 03 พ.ค. 66
รายการโอนเงินวันที่ 1 พ.ค.2566 01 พ.ค. 66
รายการโอนเงินวันที่ 28 เม.ย.2566 01 พ.ค. 66
รายการโอนเงินวันที่ 25 เม.ย.2566 25 เม.ย. 66
รายการโอนเงินวันที่ 21 เม.ย.2566 25 เม.ย. 66
รายการโอนเงินวันที่ 22 มี.ค.66 23 มี.ค. 66
รายการโอนเงิน วันที่ 20 มี.ค.66 22 มี.ค. 66

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765