โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
โรงเรียนบ้านแค
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านสะพานหัก
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
โรงเรียนบ้านเกาะทาก
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว
โรงเรียนบ้านลางา
โรงเรียนวัดทุ่งพระ
โรงเรียนบ้านปากบาง
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
โรงเรียนบ้านลําชิง
โรงเรียนบ้านวังบวบ
โรงเรียนวัดวังไทร
โรงเรียนวัดท่าประดู่
โรงเรียนบ้านเคลียง
โรงเรียนบ้านโมย
โรงเรียนบ้านประกอบ
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149
โรงเรียนบ้านกระอาน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
โรงเรียนบ้านแม่ที
โรงเรียนวัดคลองยอ
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
โรงเรียนบ้านคูหา
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
โรงเรียนบ้านสุโสะ
โรงเรียนบ้านห้วยบอน
โรงเรียนบ้านบาโหย
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านปลักบ่อ
โรงเรียนบ้านสํานักหว้า
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
โรงเรียนวัดยางทอง
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านคลองแงะ
โรงเรียนบ้านทับโกบ
โรงเรียนบ้านนาปรัง