28/02/2023
28/02/2023
01/02/2023
01/02/2023
24/01/2023
22/03/2023
13/03/2023
13/03/2023
09/03/2023
23/02/2023
10/08/2021
29/12/2022
29/12/2022
11/11/2022
08/11/2022
11/10/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
07/09/2022

22/03/2023
20/03/2023
14/03/2023
09/03/2023
09/03/2023
16/01/2023
16/01/2023
16/01/2023
05/01/2023
29/12/2022

Administrators
Username
Password
Forgot password
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765