08/03/2022
21/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
24/01/2022
30/06/2022
30/06/2022
- 23/06/2022
16/06/2022
14/06/2022
10/08/2021
01/07/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
29/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
21/06/2022
17/06/2022

Administrators
Username
Password
Forgot password
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765