09/12/2022
08/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
24/11/2022
14/11/2022
31/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
10/08/2021
11/11/2022
08/11/2022
11/10/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
07/09/2022
05/09/2022
30/08/2022

06/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
21/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
11/11/2022
10/11/2022

Administrators
Username
Password
Forgot password
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765