ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามฯ รร.บ้านป่าโอน 09 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 08 ธ.ค. 65
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด หน่วยเลือกตั้ง สพป.สข.3 01 ธ.ค. 65
รายงานงบการเงิน ต.ค.65 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 24 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 14 พ.ย. 65
ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 31 ต.ค. 65
รายงานแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 11 ต.ค. 65
รายงานงบการเงิน ก.ย.65 11 ต.ค. 65
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
รายการโอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านตะเคียนทอง 11 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 08 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ 2565 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07 ก.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณากลั่นกรอง ความดีความชอบของผู้เสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566
"รองกุหลาบ" นำทีมตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษาในสังกัดอำเภอจะนะ
"รองบุศรินทร์" พร้อมทีม ฉก.ชน.ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ประชุม PLC กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
"รองบุศรินทร์" ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจครู และนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัถตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อย
รายการโอนเงินสวัสดิการ
รายการโอนเงินค่าเช่าบ้านฯ,ค่าการศึกษาบุตร-บำนาญ,ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินฯ ประวันที่ 6 ธ.ค.65 06 ธ.ค. 65
รายการโอนเงินช่วยพิเศษบำนาญเสียชีวิต,ค่าการศึกษาบุตร-ข้าราชการ ประจำวันที่ 29 พ.ย.65 02 ธ.ค. 65
ค่าจ้างผู้สอนอิสลามศึกษาประจำเดือน พ.ย.65,ค่าการศึกษาบุตร-บำนาญ 02 ธ.ค. 65
แจ้งโอนเงินค่าจ้างธุรการ,ค่าจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พ.ย.65 02 ธ.ค. 65
แจ้งโอนเงินค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 65 02 ธ.ค. 65
แจ้งรายการโอนเงินค่าการศึกษา ประจำวันที่ 21 พ.ย. 65 21 พ.ย. 65
รายงานการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ประวันที่ 15พ.ย. 65 16 พ.ย. 65
รายโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำวันที่ 16 พ.ย.65 16 พ.ย. 65
แจ้งโอนเงินค่าจ้างยามฯ เดือน ต.ค. 65 11 พ.ย. 65
ค่ารักษาพยาบาล 3-9 พ.ย.65 10 พ.ย. 65

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765