ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 พนักงานราชการ (แก้ไข) 08 มี.ค. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว) 21 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างประจำ) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ข้าราชการ) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2564 ข้าราชการบำนาญ 24 ม.ค. 65
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษฯ 30 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ 30 มิ.ย. 65
แนวปฏิบัติการสั่งซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ (ปพ.1 และ ปพ.2) 23 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานสอน ตำแหน่ครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ 16 มิ.ย. 65
ใบสมัครครูผุ้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย 14 มิ.ย. 65
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
รายการค่าศึกษาบุตร 1ก.ค.65 01 ก.ค. 65
สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม - มิถุนายน 2565) 30 มิ.ย. 65
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 30 มิ.ย. 65
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 30 มิ.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 29มิ.ย.65 29 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 27มิ.ย.65 28 มิ.ย. 65
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร 21มิ.ย.65 21 มิ.ย. 65
รายการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล 17มิ.ย.65 17 มิ.ย. 65
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
พื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ.สะเดา
ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อ.สะบ้าย้อย
ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียนประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) อ.สะบ้าย้อย
ประชุม PLC ศึกษานิเทศก์
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765