ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2564 07 ม.ค. 65
ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 สพป.สงขลา เขต 3 (เพิ่มเติม) 21 ธ.ค. 64
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 14 ธ.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2564 02 ธ.ค. 64
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 26 พ.ย. 64
รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2564 16 พ.ย. 64
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 26 ต.ค. 64
แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 26 ต.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2564 25 ต.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2564 10 ก.ย. 64
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน 10 ส.ค. 64
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 18ม.ค.65 19 ม.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 17ม.ค.65 18 ม.ค. 65
รายการโอนค่าเช่าบ้าน 10 ม.ค.65 11 ม.ค. 65
ค่ารักษาพยาบาล และค่าศึกษาบุตร 30 ธ.ค.64 04 ม.ค. 65
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน และค่ารักษาพยาบาล 27 ธ.ค.64 04 ม.ค. 65
รายงานการโอนเงินค่าเช่าบ้าน 8ธ.ค.64 09 ธ.ค. 64
ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 09 ธ.ค. 64
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล 2ธ.ค.64 03 ธ.ค. 64
รายการโอนค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล 29พ.ย.64 01 ธ.ค. 64
บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ตรวจสอบสถานศึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม แนะนำ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่าย อ.สะเดา
   
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน