โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
โรงเรียนวัดช่องเขา
โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
โรงเรียนวัดนาปรือ
โรงเรียนบ้านโหนด
โรงเรียนบ้านทุ่งครก
โรงเรียนบ้านแค
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
โรงเรียนบ้านเขาจันทร์
โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนบ้านป่างาม
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านนนท์
โรงเรียนบ้านสุเหร่า
โรงเรียนบ้านช้างคลอด
โรงเรียนบ้านท่าหมาก
โรงเรียนบ้านสะพานหัก
โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
โรงเรียนเหมืองควนกรด
โรงเรียนบ้านแพร้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
โรงเรียนบ้านม้างอน
โรงเรียนวัดประจ่า
โรงเรียนบ้านเกาะทาก
โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
โรงเรียนบ้านหว้าหลัง
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่
โรงเรียนบ้านคลองแงะ
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว
โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านโคกม้า
โรงเรียนบ้านลางา
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนบ้านป่าชิง
โรงเรียนวัดทุ่งพระ
โรงเรียนบ้านเลียบ
โรงเรียนบ้านบ่อโชน
โรงเรียนบ้านปากบาง
โรงเรียนบ้านสะกอม
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนวัดเกษมรัตน์
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนอายุรกิจโกศล
โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม
โรงเรียนบ้านลําชิง
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
โรงเรียนบ้านวังบวบ
โรงเรียนวัดวังไทร
โรงเรียนบ้านกะทิง
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
โรงเรียนวัดท่าประดู่
โรงเรียนวัดทุ่งข่า
โรงเรียนบ้านพอบิด
โรงเรียนบ้านลําลอง
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว
โรงเรียนบ้านเคลียง
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา
โรงเรียนวัดนาหมอศรี
โรงเรียนบ้านโมย
โรงเรียนทองอยู่นุตกูล
โรงเรียนบ้านพรุหวา
โรงเรียนบ้านประกอบ
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
โรงเรียนบ้านสม็อง
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
โรงเรียนบ้านนาปรัง
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน
โรงเรียนบ้านป็อง
โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2
โรงเรียนบ้านพรุตู
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149
โรงเรียนบ้านโคกพยอม
โรงเรียนบ้านกรงอิตํา
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านควนหรัน
โรงเรียนบ้านนาจวก
โรงเรียนบ้านกระอาน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านพรุชิง
โรงเรียนบ้านเทพา
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
โรงเรียนบ้านป่ากอ
โรงเรียนบ้านป่าโอน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนบ้านตาแปด
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
โรงเรียนบ้านตูหยง
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
โรงเรียนบ้านคลองประดู่
โรงเรียนบ้านแม่ที
โรงเรียนบ้านลำไพล
โรงเรียนบ้านลำเปา
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านท่าไทร
โรงเรียนวัดปริก
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านควนหมาก
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนวัดคลองยอ
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านแซะ
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
โรงเรียนบ้านสวรรค์
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด
โรงเรียนมหิดล
โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยเต่า
โรงเรียนบ้านคูหา
โรงเรียนบ้านล่องควน
โรงเรียนบ้านทับยาง
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
โรงเรียนบ้านมุนี
โรงเรียนบ้านนาจะแหน
โรงเรียนบ้านโคกตก
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง
โรงเรียนบ้านฉลุง
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
โรงเรียนบ้านสุโสะ
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
โรงเรียนบ้านห้วยบอน
โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
โรงเรียนบ้านบาโหย
โรงเรียนบ้านท่า
โรงเรียนอุทยานอุทิศ
โรงเรียนบ้านควนหรัน
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนสะบ้าย้อย
โรงเรียนบ้านทําเนียบ
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านปลักบ่อ
โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ
โรงเรียนบ้านสํานักหว้า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
โรงเรียนชาติตระการโกศล
โรงเรียนวัดยางทอง
โรงเรียนบ้านปริกใต้
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
โรงเรียนบ้านปริก
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
โรงเรียนบ้านหัวถนน
โรงเรียนบ้านยางเกาะ
โรงเรียนสังวาลย์วิท 2
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2
โรงเรียนบ้านพังลา
โรงเรียนบ้านระตะ
โรงเรียนบ้านคลองแงะ
โรงเรียนวัดม่วงก็อง
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
โรงเรียนบ้านพรุเตียว
โรงเรียนบ้านสํานักขาม
โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว
โรงเรียนบ้านทับโกบ
โรงเรียนบ้านนํ้าลัด
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนวัดห้วยคู
โรงเรียนบ้านเกาะค่าง
โรงเรียนบ้านควนตานี