ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
>


ข้อมูลผู้บริหารใน สพป.สงขลา เขต 3


ข้อมูล ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3