ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1904066
Page Views 5804374
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสะเดา
( จำนวน 17 รูป / ดู 1206 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาภูมิทายาท สพป. สข. 3
( จำนวน 5 รูป / ดู 447 ครั้ง )
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาคู่สมรส นายอุทัย กาญจนะ รองผอ. สพป. สข. 3
( จำนวน 15 รูป / ดู 1331 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
( จำนวน 16 รูป / ดู 1322 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่และโอนย้าย
( จำนวน 21 รูป / ดู 1698 ครั้ง )
กิจกรรม 7 ส.
( จำนวน 43 รูป / ดู 2150 ครั้ง )
เปิดการประชุมโครงการ Safe Zone School
( จำนวน 10 รูป / ดู 456 ครั้ง )
ต้อนรับคณะจาก สพฐ. ที่มาติดตามการอ่านออก - เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 4 รูป / ดู 430 ครั้ง )
ประชุมสัมมนาการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนสู่ความเข้มแข็ง
( จำนวน 23 รูป / ดู 1685 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
( จำนวน 6 รูป / ดู 566 ครั้ง )