บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
“ผอ.ศังกร” ร่วมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
          วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยนายวันชัย หวังสวาสดิ์ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 นางสาวกันต์กนิษฐ์ แก้วประภาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายสมพงษ์ นันทโย ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3  ร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.ม.อ.) เข้าพบเพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งได้ดำเนินงานบริหารวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สพป.สงขลา เขต 3

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,12:02   อ่าน 88 ครั้ง