ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติการสั่งซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ (ปพ.1 และ ปพ.2)
แนวปฏิบัติในการสั่งซื้อแบบพิมพ์ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อแบบพิมพ์ในแต่ละประเภท เช่น ปพ.1 ระดับประถมศึกษา / ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  / ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปพ.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ปพ.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,15:09   อ่าน 33 ครั้ง