ข่าวประชาสัมพันธ์
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
1. ประกาศ สงขลา 3 ตำแหน่งว่างผู้บริหาร ผอ35 รอง9
https://drive.google.com/file/d/1P-6pNiK2Jw67DRVj01oevS61PYO8nRv9/view?usp=sharing,

2. แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1P19mwh5sHrqKgGEGh2MX-xrCsYwkn92U/view?usp=sharing,

3.-ว-3246-ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัด
https://drive.google.com/file/d/1P3_YJokd2DgnzSyfmiOabr06MKjMbqzR/view?usp=sharing,

4.แบบกรอกข้อมูลประกอบการประเมินศักยภาพ
https://drive.google.com/file/d/1PMRFiBZN3YzdCi8sijAnelW81j5o_7i4/view?usp=sharing,

1783 การย้ายผู้บริหาร แจ้ง สพท
https://drive.google.com/file/d/1PO1-qEknvPJCiXvtbz2yDOAaDf0LmAGN/view?usp=sharing
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2566,11:22   อ่าน 357 ครั้ง