บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี สพป.สงขลาเขต 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting และมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแคนเต็ม 100 วิชาคณิตศาตร์/วิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการยกย่องให้กับนักเรียนในการมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนจนประสบความสำเร็จมีผลเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม


โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,10:27   อ่าน 104 ครั้ง