บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
อบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑”
        วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑” ให้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในอำเภอนาทวี จำนวนโรงละ 2 ตน เพื่อแนะนำเทคนิคการคิดเลขเร็วในรูปแบบต่าง ๆ ต่อยอดสู่การขยายผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้คิดเป็นคิดคล่องและมีทักษะด้านการคำนวณตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,16:28   อ่าน 30 ครั้ง