บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล การสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 และศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล การสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี สพป.สงขลา เขต 3โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,14:01   อ่าน 85 ครั้ง