บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"รองกุหลาบ"ร่วมประชุมรับการตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย นางภัทรียา มะสมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป สงขลา เขต 3 เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษา ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค) จำนวน 6 นโยบาย ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน 5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6) การพัฒนาระบบราชการและบริการภาครัฐยุคดิจิทัลและอื่น ๆ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,13:52   อ่าน 64 ครั้ง