บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำส่งคะแนนสอบ NT เข้าระบบ NT Access และแนวทางการนำผลการทดสอบไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มงานวัดผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำส่งคะแนนสอบ NT เข้าระบบ NT Access และแนวทางการนำผลการทดสอบไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยชั้น ป.3 โรงเรียน ตชด. กก.ตชด.43 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 10 โรงเรียน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสามารถนำคะแนนเข้าระบบได้ครบ 100 % และมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ตัวชี้วัด นำสู่การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐานเดียวกับข้อสอบจากส่วนกลาง
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,17:05   อ่าน 59 ครั้ง