บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับทอง และระดับเพชร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับทอง และระดับเพชร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี สพป.สงขลา เขต 3 โดยการนำเสนอผลงานการดำเนินงาน โรงเรียนเข้ารับการประเมินประเภทดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านหัวถนน รร.บ้านไร่(ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) รร.วัดศรีวิเทศวังฆาราม อ.สะเดา รร.บ้านคอลอมุดอ รร.บ้านเมาะลาแต อ.สะบ้าย้อย รร.บ้านตลิ่งชัน รร.บ้านปากบาง และ รร.บ้สนเกาะทาก อ.จะนะ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,17:15   อ่าน 135 ครั้ง