บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ มอบหมายให้นางสาวกันต์กนิษฐ์ แก้วประภาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยครูปฐมวัยและครูผู้สอนภาษาไทยของศูนย์พัฒนาทักษะ ทางภาษา จำนวน ๕๖ ศูนย์ๆละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,17:08   อ่าน 65 ครั้ง