บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"รองกุหลาบ" พร้อมคณะกรรมการร่วมจัดทำร่างแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวบ้านเรียนอฐิชญา
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ มอบหมายให้นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย นางสาวกันต์กนิษฐ์ แก้วประภาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรัตนา ซุ้นจ้าย นางสาวประภัสสร ทำแก้ว ศึกษานิเทศก์ และนางสาวสุชาดา ชุมแสง นักวิชาการศึกษา ร่วมจัดทำร่างแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวบ้านเรียนอฐิชญา ซึ่งนางอฐิชญา หมานสกุล ได้เสนอขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่เด็กชายปัณณธร หมานสกุล ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี สพป.สงขลา เขต ๓
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,17:52   อ่าน 57 ครั้ง