ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 23/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1913144
Page Views 5826297
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติผู้เสนอเข้ารับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี 2560 (อ่าน 461) 31 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การสอบ O - NET ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 620) 29 ส.ค. 59
ภาพกิจกรรมงาน "ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เพชรเสมาสงขลา 3 เทิดไท้องค์ราชินี" (อ่าน 634) 24 ส.ค. 59
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4 http://south66.sillapa.net/sp-ska3/ (อ่าน 1330) 24 ส.ค. 59
ให้โรงเรียนส่ง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษา DLTV และ DLIT โดยด่วน (อ่าน 799) 16 ส.ค. 59
ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู ทำแบบประเมินออนไลน์ (DLTV และ DLIT) ให้แล้วเสร็จภายใน 19 สิงหาคม 2559 (อ่าน 704) 16 ส.ค. 59
การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (อ่าน 480) 03 ส.ค. 59
การเผยแพร่เอกสารรายงานการวิจัย เนื่องในงานศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (อ่าน 553) 13 ก.ค. 59
งานกฐินพระราชทาน ณ วัดในวังพระอารามหลวง ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 1025) 07 ก.ค. 59
ภาพข่าวการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ของ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3และคณะ (1 กค -30 สค.59) (อ่าน 2225) 05 ก.ค. 59