ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

.
77
บุคลากร
ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2245155
Page Views 6476410
ภาพกิจกรรม สพป.
กิจกรรมค่ายพัฒนาคนคุณธรรมนักเรียน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (อ่าน 120) 02 ต.ค. 61
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ วันที่ 3 (อ่าน 190) 20 ก.ย. 61
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ วันที่ 2 (อ่าน 147) 20 ก.ย. 61
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ วันที่ 1 (อ่าน 135) 20 ก.ย. 61
ตลาดนัดต้องชม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สงขลา เขต 3 (อ่าน 379) 15 ก.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายอำเภอจะนะ (อ่าน 468) 12 ก.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อำเภอสะบ้าย้อย (อ่าน 230) 12 ก.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสะเดา (อ่าน 189) 12 ก.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายอำเภอเทพา (อ่าน 307) 11 ก.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 191) 11 ก.ย. 61
รับองคมนตรีและคณะ (อ่าน 121) 08 ก.ย. 61
เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน (อ่าน 84) 05 ก.ย. 61
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาทวี (อ่าน 90) 05 ก.ย. 61
นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมเป็นคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนพื้นที่สูงฯ (อ่าน 313) 27 ส.ค. 61
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ จาก สพฐ. การประเมินโรงเรียนต้นแบบสหรกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 (อ่าน 592) 18 ก.ค. 61
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 575) 04 ก.ค. 61
การประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ อ.เทพา สพป.สงขลา เขต 3 (อ่าน 376) 01 ก.ค. 61
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ครั้งที่ 1 (อ่าน 419) 28 มิ.ย. 61
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ จาก สพฐ. และสังเกตการณ์การประเมินเชิงประจักษ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน (อ่าน 458) 28 มิ.ย. 61
โครงการค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา" ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 269) 26 มิ.ย. 61
การประกวดสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 (อ่าน 202) 26 มิ.ย. 61
ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามอาหารเสริม (นม) จังหวัดสงขลา (อ่าน 182) 26 มิ.ย. 61
ประมวลภาพพิธีเปิดกิจกรรมโครงการว่ายน้่ำเพื่อชีวิต (อ่าน 151) 26 มิ.ย. 61
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองแงะ อ.สะเดา (อ่าน 307) 12 มิ.ย. 61
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 อ.เทพา (อ่าน 303) 12 มิ.ย. 61
ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายทวิพัฒน์ (อ่าน 144) 12 มิ.ย. 61
การสอบคัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (อ่าน 251) 12 มิ.ย. 61