ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2564 (อ่าน 45) 07 ม.ค. 65
ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 สพป.สงขลา เขต 3 (เพิ่มเติม) (อ่าน 797) 21 ธ.ค. 64
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 936) 14 ธ.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 129) 02 ธ.ค. 64
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (อ่าน 261) 26 พ.ย. 64
รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 128) 16 พ.ย. 64
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (อ่าน 166) 26 ต.ค. 64
แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 (อ่าน 194) 26 ต.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2564 (อ่าน 150) 25 ต.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2564 (อ่าน 181) 10 ก.ย. 64
รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2564 (อ่าน 175) 23 ส.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2564 (อ่าน 170) 10 ส.ค. 64
ระบบสารสนเทศ สำหรับกรอกข้อมูล ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (อ่าน 697) 22 ก.ค. 64
ประกาศ สพป.สข.3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 454) 20 ก.ค. 64
รายละเอียดตำแหน่งว่าง คาดว่าจะว่าง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 495) 30 มิ.ย. 64
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 3794) 23 มิ.ย. 64
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2563 ข้าราชการบำนาญ (อ่าน 283) 16 มิ.ย. 64
รายงานงบการเงิน เดือน พฤษภาคม 2564 (อ่าน 148) 08 มิ.ย. 64
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 586) 28 พ.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน เมษายน 2564 (อ่าน 139) 19 พ.ค. 64
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 354) 17 พ.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2564 (อ่าน 163) 20 เม.ย. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง อัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 327) 09 เม.ย. 64
พิธีส่งมอบเงิน เหรียญเหลือเพื่อน้อง เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ (อ่าน 227) 12 มี.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 175) 11 มี.ค. 64
รายชื่อพนง.ราชการที่มีรายได้เกิน 310,000 บาท ต้องยื่นภาษีด้วยตนเอง (อ่าน 523) 25 ก.พ. 64
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2563 พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1197) 25 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 1555) 25 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติฯ (อ่าน 665) 25 ก.พ. 64
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 533) 22 ก.พ. 64