ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษฯ (อ่าน 15) 30 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 13) 30 มิ.ย. 65
แนวปฏิบัติการสั่งซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ (ปพ.1 และ ปพ.2) (อ่าน 32) 23 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานสอน ตำแหน่ครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 56) 16 มิ.ย. 65
ใบสมัครครูผุ้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย (อ่าน 42) 14 มิ.ย. 65
รายงานงบการเงิน เมษายน 2565 (อ่าน 93) 18 พ.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 11เม.ย.65 (อ่าน 162) 12 เม.ย. 65
รายงานงบการเงิน มีนาคม 2565 (อ่าน 166) 07 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 417) 23 มี.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 299) 10 มี.ค. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 พนักงานราชการ (แก้ไข) (อ่าน 519) 08 มี.ค. 65
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 3 เรื่อง อัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 276) 06 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย (อ่าน 261) 04 มี.ค. 65
รายงานงบการเงิน กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 202) 03 มี.ค. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว) (อ่าน 454) 21 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและคัดเลือกลูกจ้างปฏิลัติงานสอน ตำแหน่งครูผุ้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 294) 18 ก.พ. 65
รายงานงบการเงิน มกราคม 2565 (อ่าน 200) 10 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างประจำ) (อ่าน 523) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 (ข้าราชการ) (อ่าน 1063) 02 ก.พ. 65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2564 ข้าราชการบำนาญ (อ่าน 37064) 24 ม.ค. 65
รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2564 (อ่าน 289) 07 ม.ค. 65
ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 สพป.สงขลา เขต 3 (เพิ่มเติม) (อ่าน 1562) 21 ธ.ค. 64
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 1636) 14 ธ.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 332) 02 ธ.ค. 64
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (อ่าน 528) 26 พ.ย. 64
รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 338) 16 พ.ย. 64
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (อ่าน 508) 26 ต.ค. 64
แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 (อ่าน 399) 26 ต.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2564 (อ่าน 346) 25 ต.ค. 64
รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2564 (อ่าน 353) 10 ก.ย. 64