ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 18ม.ค.65 (อ่าน 13) 19 ม.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 17ม.ค.65 (อ่าน 18) 18 ม.ค. 65
รายการโอนค่าเช่าบ้าน 10 ม.ค.65 (อ่าน 49) 11 ม.ค. 65
ค่ารักษาพยาบาล และค่าศึกษาบุตร 30 ธ.ค.64 (อ่าน 74) 04 ม.ค. 65
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน และค่ารักษาพยาบาล 27 ธ.ค.64 (อ่าน 58) 04 ม.ค. 65
รายงานการโอนเงินค่าเช่าบ้าน 8ธ.ค.64 (อ่าน 104) 09 ธ.ค. 64
ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 79) 09 ธ.ค. 64
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล 2ธ.ค.64 (อ่าน 94) 03 ธ.ค. 64
รายการโอนค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล 29พ.ย.64 (อ่าน 92) 01 ธ.ค. 64
รายการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าศึกษาบุตร 24พ.ย.64 (อ่าน 138) 24 พ.ย. 64
ค่าศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 22พ.ย.64 (อ่าน 155) 23 พ.ย. 64
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล 19 พ.ย.64 (อ่าน 135) 19 พ.ย. 64
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 17 พย.64 (อ่าน 128) 18 พ.ย. 64
รายการโอนเงินค่าเช่าบ้าน 16พ.ย.64 (อ่าน 123) 16 พ.ย. 64
ค่ารักษาพยาบาล 9 พย.64 (อ่าน 119) 09 พ.ย. 64
รายการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร (อ่าน 120) 08 พ.ย. 64
ค่าศึกษาบุตร 2 พ.ย.64 (อ่าน 118) 02 พ.ย. 64
ค่าศึกษาบุตร 1 พ.ย.64 (อ่าน 134) 02 พ.ย. 64
ค่าศึกษาบุตร 28 ตุลาคม 2564 (อ่าน 113) 01 พ.ย. 64
ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 143) 28 ต.ค. 64
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน (อ่าน 147) 07 ต.ค. 64
รายการโอนเงิน ค่าศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน 20 ก.ย.64 (อ่าน 153) 20 ก.ย. 64
รายการโอนเงิน ค่าศึกษาบุตร (อ่าน 159) 17 ส.ค. 64
รายการโอนเงิน ค่าศึกษาบุตร (อ่าน 152) 10 ส.ค. 64
แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืน (อ่าน 406) 10 ส.ค. 64
รายการโอนเงินค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 150) 29 ก.ค. 64
รายการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ค่าศึกษาบุตร (อ่าน 193) 29 ก.ค. 64
รายการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ค่าศึกษาบุตร12 กค.64 (อ่าน 120) 12 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา โครงการอารยเกาตร รักษา สืบสาน ต่อยอด โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (อ่าน 114) 11 ก.ค. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 114) 09 ก.ค. 64