ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการค่าศึกษาบุตร 1ก.ค.65 (อ่าน 7) 01 ก.ค. 65
สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม - มิถุนายน 2565) (อ่าน 13) 30 มิ.ย. 65
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 7) 30 มิ.ย. 65
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 6) 30 มิ.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 29มิ.ย.65 (อ่าน 16) 29 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 21) 28 มิ.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 27มิ.ย.65 (อ่าน 26) 28 มิ.ย. 65
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร 21มิ.ย.65 (อ่าน 38) 21 มิ.ย. 65
รายการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล 17มิ.ย.65 (อ่าน 48) 17 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ของสพป.สงขลา 3 (อ่าน 66) 08 มิ.ย. 65
รายการค่ารักษาพยาบาล 6มิ.ย.65 (อ่าน 66) 07 มิ.ย. 65
รายการโอนค่าเช่าบ้าน 26พ.ค.65 (อ่าน 85) 27 พ.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 26พ.ค.65 (อ่าน 78) 25 พ.ค. 65
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน) (อ่าน 76) 19 พ.ค. 65
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (รายการครุภัณฑ์โฆษณา ) (อ่าน 70) 19 พ.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 17พ.ค.65 (อ่าน 78) 17 พ.ค. 65
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล 3พ.ค.65 (อ่าน 96) 05 พ.ค. 65
รายการโอนเงินค่าเช่าบ้าน 28เม.ย.65 (อ่าน 109) 29 เม.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 22เม.ย.65 (อ่าน 104) 22 เม.ย. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 19 เมษายน 2565 (อ่าน 171) 21 เม.ย. 65
รายการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน 11 มี.ค.65 (อ่าน 114) 18 เม.ย. 65
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล 21มี.ค.65 (อ่าน 175) 21 มี.ค. 65
รายการโอนเงินค่าศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล 14มี.ค.65 (อ่าน 161) 15 มี.ค. 65
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน 10มี.ค.65 (อ่าน 170) 11 มี.ค. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 7มี.ค.65 (อ่าน 191) 08 มี.ค. 65
รายการโอนค่ารักษาพยาบาล1มี.ค.65 (อ่าน 201) 02 มี.ค. 65
รายการโอนค่าเช่าบ้าน 23ก.พ.65 (อ่าน 235) 24 ก.พ. 65
รายการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล 22ก.พ.65 (อ่าน 193) 23 ก.พ. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตร 15 ก.พ.65 (อ่าน 233) 17 ก.พ. 65
รายการโอนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 11 ก.พ.65 (อ่าน 220) 17 ก.พ. 65